เรียนทำขนมลูกชุบ

ท่านที่สนใจเรียนทำขนมลูกชุบ เรามี 2 แบบให้เลือกนะคะ
คิดค่าเรียนเป็นรายบุคคลค่ะ จะมาคนเดียวหรือรวมกลุ่มกันมาก็ได้

1. แบบพื้นฐาน
ระยะเวลาเรียน: ครึ่งวัน
ราคา: 2,000 บาท

2. เพื่อการประกอบอาชีพ
ระยะเวลาเรียน: 2 วันเต็ม
ราคา: 20,000 บาท