ความเป็นมา

ความเป็นมาของ “บ้านลูกชุบ ZN”

คุณแม่ เริ่มทำขนมลูกชุบขายตั้งแต่ปี 1977 โดยทำเป็นอาชีพเสริมของครอบครัว
ขณะนั้นคุณพ่อรับราชการอยู่กระทรวงพาณิชย์ คุณแม่จึงตั้งชื่อขนมของเราว่า “ลูกชุบพาณิชย์”
จุดเด่นของขนมเราอยู่ที่ต้องทั้งสวยและทั้งอร่อย

ต่อมาคุณแม่ส่งมอบกิจการให้ลูกสาวดำเนินการต่อ ขนมของเราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ลูกชุบZN”
ซึ่งมีที่มาจากชื่อย่อของทั้งคุณแม่และคุณลูกนั่นเอง

วันนี้ขนมลูกชุบ ของเราเป็นที่รู้จักในนาม “บ้านลูกชุบ ZN”
ที่มีรูปแบบและบรรจุภัณฑ์หลากหลายทั้งยังคง คุณค่าของความสวยงามและอร่อยแบบไทยๆ
เหมาะเป็นของฝากที่ประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับ