แครอท

   

แครอท มีภาชนะให้เลือก 8 แบบ

1. โดม 80 บาท (10m)

2. กระชุ 160 บาท (20m)

3. จาน 600 บาท (58m)

4. กล่องกลม มี 2 ขนาด 250 บาท (31m), 500 บาท (62m)

5. กล่องไม้ไผ้กลม 400 บาท (46m)

6. กล่องไม้ไห่เหลี่ยม มี 2 ขนาด 500 บาท (52m), 800 บาท (85m)

7. ถาดหวาย มี 2 ขนาด 500 บาท (52m), 700 บาท (80m)

8. ตะกร้าไม้ไผ่ 600 บาท (60m)

( * ขนาดของลูกชุบ s=เล็ก M=กลาง L=ใหญ่ )

admin

Powered By WordPress. A Magnetic theme by Devfloat