ผลไม้มงคล

ผลไม้มงคล


   

ผลไม้มงคล มีภาชนะให้เลือก 10 แบบ

1. โดม 80 บาท (10m)

2. กระชุ 160 บาท (20m)

3. กล่องเหลี่ยม 300 บาท (38m)

4. กล่องกลม มี 3 ขนาด 250 บาท (31m), 500 บาท (62m), 800 บาท (100m)

5. กล่องไม้ไผ้กลม 400 บาท (46m)

6. กล่องไม้ไผ้เหลี่ยม 500 บาท (52m), 800 บาท (85m)

7. พานเงิน – พานทอง 600 บาท (65m)

8. ถาดเงิน – ถาดทอง  มี 3 ขนาด 300 บาท (34m), 600 บาท (70m), 1000 บาท (120m)

9. ถาดหวาย มี 3 ขนาด 500 บาท (52m), 700 บาท (80m), 1000 บาท (112m)

10. ตะกร้าหวาย มี 4 ขนาด 700 บาท (76m), 1000 บาท (108m),  1200 บาท (140m), 1500 บาท (165m)

( * ขนาดของลูกชุบ s=เล็ก M=กลาง L=ใหญ่ )

admin

Powered By WordPress. A Magnetic theme by Devfloat